13 mars Kl. 18:30 Stefan Gustavsson från Apologia

Apologeten Stefan Gustavsson kommer att besöka församlingen Onsdag d 13 mars Kl. 18:30.