Pingstkyrkan Fagersta 100 år

SMYRNAFÖRSAMLINGEN

100 ÅR

1922 – 2022

På hösten 1920 begärde 19 vänner utträde ur Västanfors Baptistförsamling och bildade en bönegrupp med egen verksamhet i Björsbo och Hedkärra.

Till en början hölls möten i Björsbo kapell, men så småningom ökade behovet av en egen lokal. En gammal stuga inköptes och en tomt uppläts av makarna Johan och Sofia Jansson i Hedkärra, den senare medlem i bönegruppen.

Stugan byggdes ut och förvandlades till ett kapell och en evangelistbostad med 1 rum och kök på övre våningen. Kapellet invigdes den 21 oktober 1922, vilket var en stor dag för den lilla bönegruppen.

Lördagen den 18 november samma år, samlades vännerna i kapellet och bildade (som det då hette) en fri biblisk församling som då fick namnet Smyrnaförsamlingen (vilket den heter än i dag).

Församlingen fick 23 medlemmar, men vid en dophögtid dagen därpå ökade församlingen med vid pass tre (3) medlemmar.

De flesta medlemmarna bodde vid denna tid i och omkring Hedkärra, men eftersom skaran växte och fler medlemmar kom att bo i Västanfors och Fagersta, blev behovet större av att skaffa en lokal i centrala Fagersta.

I ett församlingsmöte på hösten 1932, beslöt församlingen, som då var på 54 medlemmar, att bygga en ny kyrka i Fagersta. En centralt belägen tomt skänktes av Fagersta Bruks AB, och där påbörjades byggnationen av den nuvarande kyrkan med adress Brinellvägen 15. Den då nybyggda kyrkan invigdes 1935.

Det var ett stort steg för den lilla församlingen att bygga denna lokal till en kostnad av 27.000 kronor, då det endast fanns 420:83 i byggnadskassan då man tog beslutet av att bygga en ny kyrka. Man kan säga att det var att ta ett steg i tro.

För 40 år sedan, 1982, gjordes en helrenovering och utbyggnad av kyrkan till en beräknad kostnad av 2 miljoner kronor, och församlingen har i dag en väl fungerande kyrka med biutrymmen. En del justeringar och förbättringar har gjorts genom åren och vi tackar Gud för en väl fungerande gudstjänstlokal och i dag är församlingen skuldfri, vilket vi tackar Gud för.

Från den ringa begynnelsens dag med 23 medlemmar har tills i dag 1 .231 medlemmar tillhört församlingen under dessa 100 år och i dag är vi 183 matrikelförda medlemmar i Smyrnaförsamlingen.

Den som i dag har tillhört vår församling den längsta tiden och fortfarande är medlem är vår syster Birgit Perlefelt. Hon döptes den 3 april 1949 och har tillhört församlingen i 73 år. Hon har medlemsnummer 305.

Under dessa 100 år har församlingen haft 17 föreståndare. Dessutom har 6 st. haft vakanstjäänster i församlingen och 1 1 st. arbetat som evangelister under olika perioder. För närvarande saknar församlingen ordinarie föreståndare, men den 1 Januari 2023 får vi hälsa Paul Grönberg som ny föreståndare i Smyrnaförsamlingen, vilket vi känner stor tacksamhet till Herren för.

Under alla dessa år har Herren varit trofast och när vi nu firar 100 år så är detta ingen avslutning på Smyrnaförsamlingen i Fagersta, utan en fortsättning för att nå ut med budskapet om Jesus Kristus till Fagerstas befolkning.

Vi fortsätter arbetet med att sprida evangeliet så länge som Herren ger oss kraft och till dess vi når målet – himlen.

Fagersta den 18 nov. 2022

Lars-Owe Karmeborg