Gemensamma gusdtjänster 30/6 & 7/7

Vi firar gemensam gudstjänst med Risbrokyrkan: Söndag 30 juni Kl 11 i Risbrokyrkan. Söndag den 7 juli Kl 11 i Pingstkyrkan. Varm […]

Midsommarhelgen inga möten

Under midsommarhelgen blir det inga samlingar i Pingstkyrkan. Vi hänvisar till de sommarkonferenser som ordnas. Nyhemskonferensen i Mullsjö, Torpkonferensen utanför Kumla och […]

Sö18 feb. Års- o Administrationsmöte

Söndagen 18 februari Kl. 11 är det församlingens års- och administrations högtid. Gudstjänst med nattvard och predikan av pastor Paul Grönberg därefter […]

Gott Nytt År

Smyrna Pingstförsamlingen i Fagersta önskar alla ett gott nytt år i Jesu namn! ”Men för er som vördar mitt namn ska rättfärdighetens […]