Sö18 feb. Års- o Administrationsmöte

Söndagen 18 februari Kl. 11 är det församlingens års- och administrations högtid. Gudstjänst med nattvard och predikan av pastor Paul Grönberg därefter […]

Gott Nytt År

Smyrna Pingstförsamlingen i Fagersta önskar alla ett gott nytt år i Jesu namn! ”Men för er som vördar mitt namn ska rättfärdighetens […]