Gemensamma gusdtjänster 30/6 & 7/7

Vi firar gemensam gudstjänst med Risbrokyrkan: Söndag 30 juni Kl 11 i Risbrokyrkan. Söndag den 7 juli Kl 11 i Pingstkyrkan. Varm välkommen!