Vår verksamhet

Gudstjänster

Gudstjänster med bön, sång och predikan varje söndag Kl. 11:00. Undantag med möten på eftermiddag eller kväll kan förekomma så titta ofta i kalendern. Under delar av juli och august har vi ett uppehåll i verksamheten.

Youth

Youth (tonår) träffas som regel i Blå Huset bredvid kyrkan varje fredag kl.19.00. Följ gärna youth.fagersta på Instagram för närmare program och uppdateringar.

Bönesamlingar

På onsdagar kl 19.00 samlas vi till bön och lovsång. Välkommen!

Öppen kyrka

Öppen kyrka har vi varannan onsdag, 17.00 i församlingsvåningen. Vi hälsar dig välkommen att dela gemenskap med oss runt fikaborden.

Bibelträff för daglediga

Bibelträffen samlas på tisdagar kl 14.00, då vi studerar Bibeln och det finns tillfälle för frågor. Välkommen!

Kvinnoträff i Blå huset

Bön, lovsång och undervisning varje Söndag Kl. 18:00 i Blå huset bredvid kyrkan

Gemenskaps kvällar

Från oktober till december 2023 blir det samlingar kring ett tema och vi sjunger och fikar tillsammans. Det är första onsdagen i månaden kl. 19:00