Städdag i kyrkan

Lördag 23 september städar vi vår fina kyrka. Vi börjar kl. 9:30.