Välkommen till våra samlingar i Julhelgen

Söndag den 17 dec Kl 11:00 Julen sånger. Vi sjunger julens vackra sånger och lyssnar på bibelord.

Annandagen 26 dec Kl. 15 Är det Julcafé med andakt. Julfika.

Nyårsdagen 1 jan Kl 11:00 Årets första gudstjänst

Trettondagen 6 jan Kl 11:00 Gudstjänst med nattvard. Församlingsmöte efteråt.