Barn & Ungdom

Söndax

Varje söndag klockan 11.00 har vi Söndax, vår söndagsskola, för alla barn mellan 3 och 12 år! Vi är först med en kort stund i gudstjänsten för att sedan gå till olika åldersindelade grupper.

I den minsta gruppen går barnen som är mellan 4-9 år, och i stora gruppen går barn som är mellan 10-12 år. Samlingarna ser lite olika ut beroende på ålder, men i alla grupper ingår någon bibelberättelse, pyssel, lek/tävlingar och gemenskap. Vi brukar även fika!

Happykören

En barnkör för alla barn mellan 6 och 12 år som tycker om att sjunga och dansa! Vi träffas och övar varje tisdag mellan 17.30 och 18.30 och avslutar alltid med en liten fika. Ledare är Anna Lundén, Helén Nordin och Linnéa Wennmyr. (Verksamheten är för närvarande inte igång)

Tonår

Varje fredag klockan 19:00 träffas vi i Blå Huset bredvid kyrkan. Vi lyssnar till undervisning om Bibeln, sjunger lovsång, ber och har därefter alltid någon kul aktivitet och fika. Är du 13 år och uppåt är detta platsen för dig på fredagkvällar!

Följ oss på Facebook och Instagram för information om vad som händer varje vecka.

  Tonår i Fagersta

  tonarfagersta

I samarbete med Bilda